Nedräkning till Bakom Rubrikerna

Heldagsutbildning
börjar om:

Gå med i vår LinkedIn grupp


3 snabba frågor till Paul Ronge

Varför är det så viktigt för en organisation att ha en färdig och förankrad krishanteringsplan?
För att vara så väl förberedd som möjligt när krisen kommer. För när den väl kommer så slår den oftast till på det mest oväntade sätt. Det gäller att minimera den del av krishanteringen där man måste improvisera.

Vad kommer du att fokusera på tillsammans med utbildningsdeltagarna den 9 februari, 2012?
Hur en kris uppstår, vad den ställer för krav och en mängd praktiska knep och tips som underlättar den konkreta krishanteringen.

Om du bara fick ge ett tips på krishantering, vad skulle det vara?
Ta hjälp utifrån, försök aldrig krishantera dig själv! Man hamnar oerhört snabbt i tunnelseende, blir splittrad och förvirrad när krisen kommer.

Ta del av Paul Ronges recept för Framgångsrik Krishantering den 9 februari >>>

3 snabba frågor till Elaine Eksvärd

Varför är det så viktigt med medieretorik?
Det är viktigt att behärska de kanaler du har utåt där förutsättningarna är rätt begränsade.

Vad kommer du att fokusera på tillsammans med utbildningsdeltagarna den 9 februari, 2012?
Jag kommer förklara hur man hanterar media i allmänhet, när man har tabbat sig och hur man når ut. Vi kommer också titta på kända exempel där mediehanteringen har varit mer eller mindre lyckad.

Om du bara fick ge ett tips på kriskommunikation, vad skulle det vara?
Ärlighet varar längst.

Ta del av Elaine Eksvärds recept för Framgångsrik Krishantering den 9 februari >>>

Läs en sammanfattning på föreläsningen >>>

När media ringer – vad gör du?

Om det är något vi vet om kriser så är det att de uppstår när vi minst anar det. Många organisationer, om inte de flesta, har insett att de måste ha en omedelbar beredskap för att minimera och kontrollera följdverkningarna av oförutsägbara situationer, internt och externt.

Därför hälsar vi dig varmt välkommen på en särdeles kunskapsintensiv och interaktiv utbildning, särskilt utformad för dig som är ansvarig för att kommunicera och informera för din organisations räkning. Som deltagare får du möjlighet att lära från två av de bästa konsulterna i Sverige inom krishantering och retorik.

  • • Förbered dig på hur du kommunicerar i ett mediedrev genom en praktiskt utformad plan om medieretorik och kriskommunikation.
  • • Lär dig konkreta verktyg för effektiv mediehantering och hur du förmedlar ditt budskap för att rätt information ska nå fram.

Under en hel dag guidar medie- och krishanteringsexperten Paul Ronge och retorikexperten Elaine Eksvärd dig i hur du hanterar media och undviker att förvärra incidenten.

Ur utbildningen;

  • • Utforska den senaste tekniken inom krishantering och krisinformation och få med dig praktiska råd och tips
  • • Få redskapen och parera de negativa konsekvenserna vid en krissituation
  • • Lär dig undvika möjliga misstag samt få ut rätt budskap i dina kontakter med media
  • • Utveckla din operativa handlingsförmåga vid krisincident
  • • Ta del av vad som händer när krishanteraren hamnar i kris – och hur din organisation hanterar detta
  • • Nätverka och utbyt erfarenheter med andra som står inför samma utmaningar som dig!

Josephine Elofs, Editorial Director, Kommunikationsforum

”Har du två minuter?
Det är Johan af Donner”

Den tredje omgången av krisseminariet ”Bakom Rubrikerna” – i regi av multinationella konferensföretaget Midfield Media och Bonniers – var kanske den mest lyckade som jag fått moderera hittills.

Erfarenheterna sprakade från talarstolen igår: Kommunikatörerna som fick klara krisen med det förgiftade dricksvattnet i Öresund, SJ:s Elisabeth Lindgren om tågkaoset, hovets  f.d.  kommunikationschef Elisabeth Tarras Wahlberg om vikten av att bygga kontaktnät som håller i kriser, Ulrika Schenström om att kommunikationskompetensen måste finnas i den högsta ledningen,  Erik Amcoff om krisen när HQ Bank gick i kras och Johan af Donner om att leva som Sveriges mest hatade man. För att bara ta några exempel.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson var på plats och skrev som reporter i tidningen om Donners första offentliga framträdande här. Han bloggade också om hela konferensen.

Det var fascinerande att se Mattsson och Aftonbladets Jan Helin, tillsammans och i samförstånd, beskriva kvällstidningens val och mekanismer för deltagarna. Valen som görs vid bildpubliceringar. Hur de hanterar de interna kriser som blivit följden av särskilt den hårdare bevakningen och kritiken från sociala medier. Att de har en medial makt som ofta gör det till ”Goliat” i folks ögon fast de alltid vill framstå som den lilla människans främsta företrädare. Om det kan vara rätt att, som Johan av Donner gjorde, idag kalla media den första statsmakten.

För bara tio år sedan hade detta varit helt omöjligt. När jag jobbade på Aftonbladet på 1980-talet fick man knappt ens nämna konkurrenten med namn. Direkt tjänstefel var att skriva ut namnet på ”den lede fi” i tidningen. Två verbalt skickliga chefredaktörer, som öppet resonerar om kriserna i sin journalistik tror jag på sikt kan leda till en uppryckning av kvällspressens rykte och förtroende.

I paneldebatten hamnade Mattsson och jag i en intressant diskussion. Han menade att om allt fler företag och organisationer som granskas börjar lägga ut material via sociala medier som förstör scoopet för journalisten så kommer media att börja publicera utan att kontakta den granskade. Eller kanske konfrontera ”offret” mitt i natten eller i en trappuppgång strax före publicering för att inga motåtgärder ska hinnas med.

Jag höll med om att man inte kan lägga ut material i tid och otid, men hävdade att de som granskas inte har någon som helst anledning att bekymra sig om att journalisten får sitt scoop. För dem har äntligen, via sociala medier, möjligheten öppnats att kunna få ut sin version ofiltrerad, och har de tillräckligt bra argumentation kan de klara krisen.

Så till diskussionen om Johan af Donner. Dagens Media beskriver här hur jag i en Resumé-intervju först kallar hans fall ”ett mission impossible” och tycker att han ska ”flytta så långt bort från Sverige som möjligt”, för att sedan ge honom chansen att ge sin version på den här konferensen.

Det af Donner har gjort är avskyvärt och oförsvarligt. Att givmilda människors skrynkliga tjugolappar, som var ämnade till cancersjuka och människor i katastrofläge, kunde gå till lyxkonsumtion och guldkant på tillvaron. Jag bloggade första gången i januari 2010 om det här, med koppling till Molières berömda verk ”Den girige”.

Så här gick det till: För en vecka sedan – alltså efter min sågning i Resumé – står jag i trädgården och högtryckssprutar min veranda. Då ringer mobilen och någon säger: ”Har du två minuter?” ”Jag har nog fem”, svarar jag, ”men då vill jag veta vem det är jag talar med”. ”Det är Johan af Donner.”

Jag blev helt perplex. Tyckte det var ruskigt modigt, på gränsen till galet, att ringa upp någon som är så kritisk och be om råd.

Jag kan inte slå på någon som ligger, det fungerar inte. Så jag gav honom några råd och ställde frågan om det kunde vara bra att också göra ett offentligt framträdande innan han går i fängelse, förutom de tidningsintervjuer han redan hade gjort på eget initiativ. Midfields VD, Magnus Lund tog beslutet att godkänna det och ansåg att det kunde tillföra konferensen värde eftersom vi redan vid två tidigare tillfällen hade haft Röda Korset att ge sin version.

Rätt eller fel i att låta af Donner tala ligger i betraktarens öga, jag har fått mycket kritik för vårt beslut. Men vi har inte dödsstraff i Sverige och någonstans förutsätter det att människor får en chans att leva vidare. Att man stenhårt fördömer brotten behöver inte betyda att man på livstid måste fördöma människan.

Jag ångrar inte att jag medverkade till att af Donner fick tala på ”Bakom Rubrikerna”, däremot ångrar jag att jag var alltför vårdslöst kategorisk i min sågning i Resumé. Jag tar lärdom och ska i fortsättningen vara mer försiktig att tala om ”hopplösa fall”.

/Paul Ronge

Johan af Donners första framträdande efter domen

Johan af Donner gör just nu sitt första offentliga framträdande efter fängelsedomen för Röda korset-bedrägerierna. Fördelen med att sitta på häktet är att man är helt avskuren från yttervärlden, berättar han på Bakom Rubrikerna.

Läs mer >> http://www.expressen.se/nyheter/1.2425882/af-donners-forsta-framtradande-efter-domen

Johan af Donners osminkade version – Donner berättar allt på konferensen ”Bakom Rubrikerna” den 5 maj i Stockholm.

Johan af Donner svindlade sina arbetsgivare Cancerfonden och Röda Korset på miljoner och reaktionen på detta brott blev våldsam. I höst påbörjar han sitt fängelsestraff. Hans familj upplever det fortfarande, efter snart två år, som att vara i en krigszon.
Af Donner berättar under krishanteringsseminariet Bakom Rubrikerna sin egen osminkade version om hur det är för en familj att leva under kontinuerlig mediabevakning.
Om att dygnet runt försöka förklara varför det som hände kunde hända. Om att försöka överleva och leta efter ljusglimtar. Om att ompröva hela sin tillvaro och ändå våga ha tankar och drömmar om framtiden.

Johan af Donners kommer att tala under förmiddagen den 5 maj på Bonnierhuset.

För ackreditering fyll i din ansökan under denna länk http://www.kommunikationsforum.se/2010/08/press-ackreditering/

 Några av Sveriges främsta experter på praktisk krishantering medverkar. Seminariet, som hålls i Bonnierhuset med start klockan 8.30, är öppet för media.

För ytterligare information, kontakta:
Lisa Bergström
Marketing Director
08-676 0140
0735-261786
Lisa.Bergstrom@midfieldmedia.com

Bakom Rubrikerna – Strategisk krishantering i verkligheten 5 maj, 2011, Bonnierhuset, Stockholm

I maj är det dags för den tredje upplagan av ”Bakom Rubrikerna – Strategisk krishantering i verkligheten”. Vid detta seminarium får du lyssna till personer som hanterat några av Sveriges största och mest bevakade incidenter de senaste åren. Ta del av deras beskrivning av krisen från insidan, hur de resonerade och agerade för att minimera och parera följdverkningar. Dessutom får du lyssna till vilka slutsatser de har dragit samt insikter de fått avseende sin krisberedskap.

Medietränaren och krishanteringsexperten Paul Ronge modererar konferensen och vägleder dig genom en rad intressanta och högaktuella praktikfall:

• Ulf Angberg, Informationschef, Trafikverket ”När en verksamhet hamnar i en skandal som är så djup att allt förtroende går förlorat sätts de flesta verktyg i informatörens grundhandbok ur spel. Hur gör man då?”

• Johan Persson, f.d. Informationschef, Trafikverket ” Det har varit en lång resa med flera misslyckanden innan projektet fått tillstånd en dialog och en förändrad mediebild”

• Lars Nylén, Generaldirektör, Kriminalvården ”Så olika saker kan uppfattas när det krisar till sig”

• Erik Amcoff, Informationschef, HQ Bank “Den 26 maj 2010 gick startskottet för vad som kom att bli fjolårets hetaste story i svenskt näringsliv – HQ-kraschen. För mig blev det mer än en intensivkurs.”

• Elisabeth Tarras Wahlberg, Senior Rådgivare, Kreab ”Ta dig tid att bygga ett nätverk – du tar igen det i stormens öga”.

• Östersunds kommun ”Veckorna som följde efter att vi gick ute med VMA om kokning av vattnet blev bland de mest intensiva i våra yrkesliv. Men samtidigt de mest stimulerande”

• Ulrica Schenström, Senior Rådgivare, Hallvarsson & Halvarson ”Konsten och vikten av att den som hanterar media också är en av de som leder och skapar organisationens/företagets grundläggande strategier”

• Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektör, SJ ”Vem bestämmer när det är kris – Kan man kommunicera sig ur en kris?”

• Cathrine Westerberg- Wigzell, Informationschef, Åhléns “Kan man vara proaktiv när krisen är ett faktum?”

• Paul Ronge, Krishanteringsexpert, Paul Ronge Media ” Vad gör du om krisen slår till imorgon? Så hanterar du pressen från media och allmänhet”

• Elaine Bergqvist, Retorikkonsult

• Thomas Mattsson, Chefredaktör Expressen

• Jan Helin, Chefredaktör, Aftonbladet

Dessutom får du möjlighet att delta unika fördjupande workshops, under ledning av Paul Ronge och Elaine Bergqvist, där du får konkreta verktyg för effektiv mediehantering och retorik.

Varmt välkommen till Sveriges främsta krishanteringsforum den 5-6 maj, 2011!

Josephine Elofs, Editorial Director, Kommunikationsforum

 

09.00–09.30 Vad gör du om krisen slår till?

Så hanterar du pressen från media och allmänhet
Lyssna till Paul Ronge dela med sig av sina bästa tips om hur du förbereder dig och kommunicerar när en incident sker.  Paul berättar om sina egna lärdomar och illustrerar med hjälp av aktuella händelser.

Paul Ronge, Krishanteringsexpert, Paul Ronge Media
Paul har lång och gedigen erfarenhet som medietränare, medierådgivare och krishanterare sedan 1998. Dessförinnan har Paul haft en 20- årig karriär som journalist på några av Sveriges största media.

09.30–10.00 SJ, Åhléns & Schenström på 21 min

Brainsnack: 3 talare får 7 minuter vardera
Detta är vad Brainsnack går ut på. Bakom rubrikerna har samlat tre uppmärksammade talare från tre helt skilda verksamhetsområden som kommer dela med sig av deras tankar och resonemang kring kris- och mediehantering. Ett av resonemangen som förs är kring vikten av mediehanteringens förankring i ledningens strategier.

Ulrica Schenström, Senior Rådgivare, Hallvarsson & Halvarson
Ulrica har mer än tio års erfarenhetav arbete i riksdag och regering.

Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektör, SJ
Är kommunikationsdirektör på SJ sedan 2007.  Elisabeth har arbetat i många år i ledande positioner.

Cathrine Westerberg- Wigzell, Informationschef, Åhléns
Sedan 2008 är hon informations-chef för Åhléns.

10.00–10.30 När ljuset syns i tunneln

Tunnelbygget genom Hallandsås är Sveriges kanske mest omskrivna och kritiserade byggprojekt
Under 90-talet och början av 2000-talet drabbades projektet av en rad allvarliga incidenter, som ledde till demonstrationståg, massiv negativ publicitet och ett förtroende kört i botten. När projektet startades om 2004 var det inte bara med ny byggteknik, utan även med kommunikation som ett centralt arbetsverktyg för att lyckas. Projekt Hallandsås har idag ett stort förtroende bland de närboende och medias vinkling blir alltmer positiv. 
• Vilken betydelse hade omvärldsrelationerna för att projektet blev så skandalomsusat?
•  Vilka kommunikationsstrategier användes för att försöka återuppbygga förtroendet och hur har de fungerat? 
• Vilka perspektiv och erfarenheter får man från insidan i en verksamhet som ständigt hamnat i kriser?

Ulf Angberg, Trafikverket, Informationschef Projekt Hallandsås
Ulf har varit med om ett flertal kriser, men också om framgångar och att vända opinionssiffror.

Johan Persson, f.d. Informationschef,  Trafikverket
Informationsstrateg för Trafikverkets 15 största infrastrukturprojekt.

10.50–11.20 Dramatiken när banken gick i graven

HQ-kraschen – mer än en intensivkurs
Under några dramatiska månader 2010 försattes HQ-bank i kris och hamnade slutligen i graven. Medierna hårdgranskade förloppet i realtid och det innebar ett intensivt arbete för de som var ansvariga för kommunikationen och mediehanteringen. Erik Amcoff berättar under detta anförande om hans upplevelser av HQ-banks krishantering och vilka lärdomar han tar med sig från denna intensiva period i blickfånget.

Erik Amcoff, IR – och Informationschef, HQ Bank
I januari 2010 tillträdde han som informationschef på HQ Bank.

11.20–11.50 Parasiter i Östersunds dricksvatten

Kommunen informerar att invånarna måste koka vattnet
Fredagskvällen den 26 november 2010 gick Östersunds kommun ut med ett viktigt meddelande till allmänheten, ett så kallat VMA. Beskedet var lika kort som tydligt: Koka vattnet! Det kan finnas Cryptosporidium-parasiter i vattnet! De orsakar magsjuka! Östersundsutbrottet är förmodligen det största i sitt slag vad gäller vattenburen smitta i Europa. 54 000 personer berördes. 12 400 personer kom att insjukna. Ett intensivt informationsarbete tog sin början på Östersunds kommun. Informationschefen Eva Larsson och pressinformatören Jörgen Vikström berättar om arbetet med att informera medborgarna, om media hanteringen och om hur arbetet organiserades utifrån tydliga roller.

Eva Larsson, Informationschef, Östersunds kommun
Sedan 2005 ansvarig för kommunens kriskommunikation.

Jörgen Vikström, Pressinformatör, Östersunds kommun
Pressinformatör under Cryptosporidie – utbrottet.

11.50–12.20 Q & A med Paul Ronge

Skillnader och likheter inom krishantering
Under denna Q & A session ställer Paul Ronge frågor till Erik Amcoff, Eva Larsson och Jörgen Vikström för att hitta skillnader och likheter i deras krishantering. Deltagarna välkomnas att deltaga i diskussionen och bidra med enga frågeställningar.
• Offentlig sektor <> näringsliv
– hur skiljer sig tonen i mediehanteringen?
• Hur ser prioriteringslistan ut i krishanteringsstrategin för två vitt skilda kriser?

Erik Amcoff, IR – och Informationschef, HQ Bank
I januari 2010 tillträdde han som informationschef på HQ Bank.

Eva Larsson, Informationschef, Östersunds kommun
Sedan 2005 ansvarig för kommunens kriskommunikation.

Jörgen Vikström, Pressinformatör, Östersunds kommun
Pressinformatör under Cryptosporidie – utbrottet.

13.20–13.50 Ta dig tid att bygga ett nätverk

- Du tar igen det i stormens öga
Dina personliga relationer avgör krisens utgång . Under denna session får du ta del Elisabeth Tarras-Wahlberg stora erfarenheter kring mediehantering och interkulturella relationer. Lyssna till en av Sveriges mest erfarna mediekonsulter berätta om framgångar och fallgropar vid mediahantering.

Elisabeth Tarras-Wahlberg, Senior Rådgivare, Kreab
Elisabeth Tarras-Wahlberg arbetade i drygt 30 år vid hovet. Efter en vända i Qatar, där hon fungerade som rådgivare åt landets emir, Sheikh Hamad Bin Kalifa Al Thani, rekryterades hon av TV4. Det uppdraget shon kombinerar Elisabeth nu med en roll som senior rådgivare på Kreab Gavin Anderson.

13.50–14.20 Bakom rubrikerna

Chefredaktörerna anför
Chefredaktörerna från Sveriges största kvällstidningar Expressen och Aftonbladet; Thomas Mattsson och Jan Helin ger dig en unik inblick i arbetet bakom de stora rubrikerna och löpsedlarna. Ta del av hur media resonerar kring kriser och incidenter, och hör hur det verkligen går till när rubrikerna sätts. Thomas och Jan illustrerar genom exempel från den senaste tidens händelser och Expressens och Aftonbladets rapportering.

Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen
Jan Helin, Chefredaktör, Aftonbladet

14.20–14.50 Sociala medier & deras makt

Paneldiskussion
Under denna Paneldiskussion ställer Paul Ronge frågor till Thomas Mattsson och Jan Helin för att jämföra och förstå deras resonemang deras krishantering . Här ligger fokus på sociala medier och vilken roll de spelar för såväl media som krissituationerna i sig.

• Hotar sociala medier medias makt? 
• Vad ser chefredaktörerna för utveckling vad gäller   krishantering och media?

Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen
Jan Helin, Chefredaktör, Aftonbladet

15.20–15.50 Rymningar, gisslantagningar & upplopp

Så olika saker kan uppfattas när det krisar till sig
Kriminalvården har efter en rad skandaler innefattande rymningar, gisslantagningar och upplopp i verket, fått arbeta ihållande med kommunikation gentemot allmänheten, men även internt. Lyssna till Lars Nylén erfarenheter från 30 år av krishantering inom den svenska kriminalvården.

Lars Nylén Generaldirektör och chef för Kriminalvården
Dessförinnan var han polischef och länspolismästare i 30 år varav nio år som chef för Rikskriminal-polisen.

15.50–16.20 Global Crisis

I Japankatastrofens efterdyningar
Denna gång fokuserar vi på krisen i Japan och tittar närmare på följdverkningarna den har fått och kan få för verksamheter globalt. Exempelvis hantering av expatrierad personal, påverkan av leverans från underleverantörer samt eventuellt katastrofstöd till den lokala marknaden. En bred spännvidd av infallsvinklar på katastrofen i Japan kommer att diskuteras i en paneldebatt modererad av Paul Ronge.

Charlotta Ozaki Macias, Kansliråd/Head of Section East Asia, Utrikesdepartementet

Ingrid Törnqvist, Utrikeschef, SVT

16.30-18.00 Mingla med chefredaktören från Expressen!

Hur fångar du medias intresse?
Varmt välkommen till mingel efter seminariet den 5 maj under avslappande former får du lyssna till den mycket erfarna journalisten och chefredaktören Thomas Mattsson, som verkligen vet hur budskapet ska presenteras för att det ska nå fram. Thomas delar med sig av hur du fångar medias intresse, även när positiva saker händer.

Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen

STORA RUBRIKER, STORA DUMHETER

Var på seminarium igår (Bakom rubrikerna: Strategisk krishantering i verkligheten). Konferensen vände sig främst till informatörer/kommunikatörer på organisationer, myndigheter och företag.

De flesta sorters kriser avhandlades, även de som framkallats av naturkatastrofer, ex vis tsunamin. Eller den ovanligt snörika vintern 2009, som fick SJ att gå på knäna. Men mest gick programmet ut på hur man restaurerar eller räddar varumärken efter att krisen inträffat, och med kris avsågs fr a någon typ av mediedrev.

Alla inbjudna talare gjorde sin analys och utvärdering efter att deras verksamhet råkat i blåsväder. Där var representanter för UD, SJ, Röda Korset, Åhléns, LO, Arla Foods, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen m fl.

Ibland kom sig krisen av en utanförliggande händelse eller upptäckt, som vid “dunskandalen”, då Kalla Fakta avslöjat att gäss plockades levande. Det drabbade bl a Åhléns, som snabbt skred till handling, blockerade alla inköp av dunprodukter och skänkte de redan befintliga till Myrorna och Stadsmissionen. De kom alltså undan med blotta förskräckelsen. Värre var det för danska Arla, som efter Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten blev bojkottade av hela Mellanöstern, vilket orsakade en förlust på 450 miljoner danska kronor, vilket resulterade i en skriftlig avbön där Arla tog avstånd från publiceringen av karikatyrerna. I gengäld fick de kvinnorättsorganisationerna på halsen. Men vad gör man inte för pengar?

I fallet Röda Korset orsakades skandalkrisen av en en inre “fiende”, nämligen Johan af Donner, som dessutom överklagat och har tagit hjälp av Leif Silbersky. Inte undra på att Röda Korsets representant kunde hålla sig för skratt. Det är värre när hotet ligger i den egna strukturen.

Men de i mina öron intressantaste talarna var ändå Gudrun Schyman och Ulrica Schenström, båda kvinnor som hamnat i orkanens öga och därigenom fått avgå från sina poster. Schenström betonade problematiken i att plötsligt bli en frontfigur för en verksamhet där hon tidigare varit doldis. Att hon i ett enda slag skulle komma att representera moderaterna och själv stå i skottgluggen. Hon höll ett eldigt anförande, och gled snyggt över den eventuella dumhet som föranledde skandalen. Schyman berättade öppenhjärtigt och chosefritt om mediestormarna hon genomridit, och det med den äran: auditoriet åt ur hennes händer.

Det som fastnade var slutsatserna dessa två damer delade med sig av:

• När drevet kommer tror man att många ska sluta upp och supporta. Det händer inte. Man står ensam.

• Det viktiga för en person som kan hamna i hetluften är att man har ett liv utanför rollen man har i medierna. Schyman jämförde sig med Mona Sahlin. “De människor som är viktigast för mig arbetar inte i politiken, de har funnits i mitt liv mycket längre än min politiska karriär.”

Och när Thomas Mattsson anträdde scenen för att berätta vad som hamnar på Expressens förstasida fick man en mun full. Kontentan:

Stora nyheter, stora dumheter och stora kampanjer ger stora rubriker.

Sug på den.

[OBS! Notera att Gudrun Schyman stämde kvällstidningen efter skandaluppslaget på bilden. Och vann!]

Källa: http://www.unnidrougge.com/2010/10/20/stora-dumheter-stora-rubriker/
Skriven av
Unni on October 20, 2010 – 3:36 pm

”Mona, skaffa dig ett liv”, sa Gudrun

Jag har så mycket jobb så jag knappt hinner blogga. Igår moderator för det stora krisseminariet ”Bakom Rubrikerna” på Filmhuset i Stockholm, idag i Malmö för medieträning av en massa entreprenörer.

Krisseminariet var uppdelat i två dagar, en workshop som hölls av Mattias Ronge på Deportivo och mig tillsammans dag ett och som inbegrep ett scenario med ett matförgiftat fotbollslandslag på väg till Brasilien, samt dag två som bestod av en mosaik av talare med en sammantagen enorm kunskap om krishantering i praktiken.

Judit Burda körde ut delar av seminariet via Bambuser som kan ses här.

Oerhört mycket intressant sades. Det som kanske grep mig mest var Gudrun Schyman, @gudschy på Twitter, som berättade hur man blir fysiskt illamående när drevet går och man känner sig helt chanslös och uppgiven. Hon visade en sårbar sida, men menade att hon inte blivit lika skadeskjuten som exempelvis Mona Sahlin blev av ”Tobleroneaffären”, eftersom hon hade ett liv utanför politiken. Goda vänner, ett stort kontaktnät och ett rikt familjeliv.

Schymans liv var viktigare än positionen. Så hennes uppmaning till politiker och företagsledare på hög nivå var ”Skaffa er ett liv”. Inte sagt på ett hånfullt, utan på ett ödmjukt sätt. ”Skaffa dig ett liv, Mona”, innebar ju här att alltid ha någonting utanför det rent yrkesmässiga som håller när drevet går. Gudrun Schyman pekade på att Sahlin ju i stort sett var född in i politiken, medan hon själv gick in i den i vuxen ålder efter att ha fött flera barn.

UD:s Anders Jörle, en av Sveriges mest rutinerade krishanterare, kastade den tjocka ”Krismanualen” i golvet i filmlokalen ”Victor” med en tung smäll och sade ungefär : ”Fimpa den här när krisen kommer! Ha några enkla hållpunkter för ni kommer inte att hinna titta i några pärmar.”

Greta Svensson, idag kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen, berättade om hur det konkret såg ut på fältet när hon, i samma egenskap på Räddningsverket, jobbade under Tsunamikatastrofen. Greta visade oerhört starka bilder.

Det var många kvinnor bland talarna, både LO:s radarpar Marie Linder och Kristina Mårtensson och förre moderata statssekreteraren Ulrica Schenström höll med Schyman – utifrån sina socialdemokratiska respektive moderata värderingar – att kvinnor angrips hårdare i ett drev, de granskas mycket mer personligt och under huden.

Schenström gjorde en intressant jämförelse med dataspel – att komma ny in i ett regeringskansli, så många unga som följde med Fredrik Reinfeldt in i Rosenbad, är ungefär som att ta sig från bana ett till bana sju i ett dataspel. Ingen annan kan göra jobbet åt dig, du måste lära dig själv.

Expressens chefredaktör  Thomas Mattsson visade kraftfullt genom att ta konkreta exempel hur det ofta går till när makthavare helt självförvållat drar på sig drev genom att mygla och vägra svara på relevanta frågor.

Det kom ungefär dubbelt så många jämfört med när vi hade ett motsvarande krisseminarium 1-2 juni i år. Så ett nytt seminarium kommer att äga rum i april 2011. Den kommer att bli en institution om arrangören Midfield Media fortsätter att vaska fram en lika intressant talarlista som hittills.

Skrivet av Paul Ronge

Källa: http://www.paulronge.se/mona-skaffa-dig-ett-liv-sa-gudrun 
Paul Ronge, 20 oktober 2010, 15:23

Jan Helins fina Keynote och kvällspressens traditioner

En gång skulle jag tala inför journalistelever på Göteborgs universitet och kom till hörsalen i tron att det skulle bli en diskussion, där jag och Aftonbladets chefredaktör Jan Helin skulle kommentera medieutvecklingen. Det första jag såg var hur nämnd Helin kopplade in sin dator för att inleda med en presentation – och en sådan förväntades jag strax också hålla.

I de lägena är goda råd dyra, men lyckligtvis är jag rätt van med Powerpoint och satte mig långt bak i salen och började frenetiskt knacka ihop en PPT. Efter en stund såg jag hur Helin, olyckligtvis för mig, visade en Keynote-dragnng.

Och alla som vet skillnaden mellan dessa båda presentationsprogram vet också att Powerpoint är, ska vi säga, som fullformatstidning och svartvit tv och att Keynote, i jämförelse, är tabloidformat och 3D-tv. Typ.

Jan Helins beskrivningar av hur den klassiska kvällstidningen numera är mer av ett modernt mediehus var mycket bra, och ännu bättre lät de när man såg alla fina slides med rörliga bilder. Därför var det rätt givet att han, när vi båda skulle träffa kvällstidningsannonsörer på ett Impact-möte, lät sätta ihop vår gemensamma (Keynote)presentation innehållandes klassiska sidor ur Aftonbladet och Expressen som vi berättade om.

Det blev, tyckte jag, också rätt bra och därför var det rätt givet att vi skulle visa samma bilder på Midfield Medias ”Bakom rubrikerna”-seminarium häromdagen — men så blev det inte.

Helin kunde inte medverka, sånt händer, och någon timme före dragningen insåg jag att det bara blev till att tala fritt ur huvudet direkt efter förre statssekreteraren Ulrica Schenströms skildring av hur man krishanterar och före debatten om SD med Jenny Lindahl Persson (VP) och Agneta Börjesson (MP), som jag också deltog i.

Det gick väl det också, jag visade istället gamla hederliga fysiska tidningar från Tsunami-rapporteringen och sommarens kungabröllop och berättade om hur det gick till när vi reportrar bevakade Estonia-katastrofen.

Och eftersom hela den här dagen, där en rad informationsansvariga på departement och myndigheter och företag också talade, ju faktiskt hette ”Bakom rubrikerna” så berättade jag i denna blogg hela den långa bakgrundshistorien för er som satt i publiken på Filmsinstitutet eller såg dragningen som webb-tv på Bambuser.

PR-konsulten Paul Ronge var moderator och bloggar bland annat om Gudrun Schymans tal på ”Bakom Rubrikerna”, och på honom låter det som om det blir en ny konferens i april nästa år.

Jan Helin, ja. När han berättade för de där studenterna i Göteborg om Aftonbladet så visade han i sin dragning hur mediekanalerna – tidning, sajt, tv – allt mer växer samman och poängterade att detta skapar nya möjligheter för kvällstidningarna att än en gång förnya journalistiken.

Det hade han helt rätt i, och den senaste tiden har Aftonbladet fortsatt att utveckla sin utlandsrapportering med exempelvis ännu fler chattar. Jag satt med i juryn för ”Stora Journalistpriset” när vi för några år sedan nominerade Aftonbladet.se som ”Årets förnyare” för en liknande satsning, och jag tycker att det är intressant att kvällspressen så ofta är just förnyare.

Det är förstås konkurrensen mellan Aftonbladet och Expressen som gör att vi hela tiden erbjuder nya produkter, men det är knappast bara den ”fajten” – som Jan Helin brukar säga – som gör att Sverige har ”världens bästa kvällstidningar”. För att nu citera Jan Guillou.

Konkurrens finns ju på fler marknader som är rätt likartade den svenska, men här är kvällstidningarnas sajter mer utvecklade och här ligger vi långt före när det handlar om exempelvis bilagor eller tilläggsprodukter. Det finns helt enkelt en annan tradition.

Aftonbladet och Expressen skiljer sig på många sätt från utländska kvällstidningar, inte bara för att vi varje dag publicerar ett flertal sidor med kultur, debatt och ledare. Också den politiska bevakningen är omfattande, för att inte tala om utrikesjournalistiken.

Jag nämnde tidigare Aftonbladets utmärkta satsningar, men ett annat exempel är kriget i Afghanistan där den svensk-finska styrkan utsätts för allt fler attacker.

Både Aftonbladet och Expressen är förstås på plats och upplåter sida efter sida både till reportage och analyer samt till det inrikespolitiska spelet i riksdagen. De finska kvällstidningarna, dock, skriver nästan ingenting och i Mazar-i-Sharif finns inga finska korrespondenter. Det handlar säkert också om traditioner som jag inte är bevandrad i, kanske finns det i Finland andra medier än just kvällspressen som är mest förnyande när det gäller utrikesjournalistiken.

Men den svenska publiken erbjuds faktiskt två riktigt bra kvällstidningar, och det säger jag väl medveten om att just jag kanske är en av Sveriges två mest partiska personer i just det ämnet.

Hoppas i alla fall att journalisteleverna i Göteborg tänker på det, när de ska börja sina karriärer med Jan Helins Keynote och kanske också min Powerpoint någonstans i minnet.

Skrivet av Thomas Mattsson, Expressen Digitala Medier den 21 okt 07:01

Källa: http://blogg.expressen.se/thomasmattsson/entry.jsp?messid=628006